"We are never between you and your customer!"

subash basnet's profile

General Information

  • Full name: subash basnet
  • Address:
  • Location:
  • Website:
  • User Description:

Latest listings

जग्गा बिक्रीमा

March 2, 2015

पाँचखाल नगरपालिका वार्ड नॉ- ५ काभ्रेपलान्चोक मा अवस्थित करिब १९ रोपनी जग्गा तुरुन्त बिक्रीमा, ब्यापारिक प्रयोजन र बसोबास को लागी उपयुक्त यो जग्गामा विभिन्न प्रजातिको बिरुवाहरु लगाइयको र हाल फिल्म शूतिंगको लागी भाडामा लगाइयको, फलफुल बाट मात्रै बार्षिक करिब १० लाख बराबरको आय हुने र केहि समय पर्खन सके ...

NRs 2400000
Enter the words above:
Help